ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.  ณ บริเวณโถงด้านล่าง ฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มาคืนชุดครุยเตรียมใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากทางร้านเพื่อขอรับเงินประกันคืน หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาคืนชุดในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้นำไปคืนได้ที่ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1426">Read more