พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

➡ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   ..รอดำเนินการ

➡ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คลิกที่รูป         ➡ การแต่งกายของว่าที่บัณฑิต คลิกที่รูป                

                        

➡ ข้อบังคับ ว่าที่บัณฑิตชาย – หญิง คลิกที่รูป

             

 

 ➡ รูปชุคครุย

ระบบ