พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

กรุณาคลิกอ่าน ประกาศสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙

➡ รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   ..คลิกรายชื่อ

➡ ซ้อมวันที่ 4 และ 12 พ.ย. 2560  ..คลิกรายชื่ิอ

➡ ซ้อมวันที่ 5 และ 11 พ.ย. 2560  ..คลิกรายชื่ิอ

➡ คลิกเพื่อดู กำหนดการถ่ายรูปหมู่ของบัณฑิต   ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560

➡ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แต่ละคณะ วันที่เสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  คลิก

➡ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แต่ละคณะ วันที่เสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  คลิก

 

➡ กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คลิกที่รูป         ➡ การแต่งกายของว่าที่บัณฑิต คลิกที่รูป                

                        

➡ ข้อบังคับ ว่าที่บัณฑิตชาย – หญิง คลิกที่รูป

             

 

 ➡ รูปชุคครุย

ระบบ