สาระน่ารู้

ลำดับที่หัวข้อสาระดาวน์โหลด(PDF)
1คู่มือการบันทึกตารางสอน-สอบ ผ่านเว็บไซต์download
2คู่มือตรวจสอบรายวิชาเปิดdownload
3คู่มือการลงทะเบียนdownload
4เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด Idownload
5เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษาdownload
6หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)download