สถิติระดับปริญญาโท Realtime

คลิกเพื่อดูแบบแยกสาขา

จำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 07-07-2020 มีอยู่ทั้งหมดคือ 10,303 คน
FACULTY NAME TOTAL
วิศวกรรมศาสตร์14
บริหารธุรกิจ148
อุตสาหกรรมสิ่งทอ10
วิทยาลัยนานาชาติ11

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แบบ Realtime ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการนำข้อมูลไปใช้กรุณากด F5 เพื่อ refresh ข้อมูล