สถิติระดับปริญญาโท Realtime

คลิกเพื่อดูแบบแยกสาขา

จำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 23-01-2022 มีอยู่ทั้งหมดคือ 9,634 คน
FACULTY NAME TOTAL
วิศวกรรมศาสตร์14
บริหารธุรกิจ219
อุตสาหกรรมสิ่งทอ8
วิทยาลัยนานาชาติ13

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แบบ Realtime ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการนำข้อมูลไปใช้กรุณากด F5 เพื่อ refresh ข้อมูล