สถิติระดับปริญญาโท Realtime

คลิกเพื่อดูแบบแยกสาขา

จำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 19-11-2019 มีอยู่ทั้งหมดคือ 9,938 คน
FACULTY NAME TOTAL
วิศวกรรมศาสตร์20
บริหารธุรกิจ134
อุตสาหกรรมสิ่งทอ11

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แบบ Realtime ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการนำข้อมูลไปใช้กรุณากด F5 เพื่อ refresh ข้อมูล