สถิติระดับปริญญาตรี Realtime

คลิกเพื่อดูแบบแยกสาขา

จำนวนนักศึกษา ณ วันที่ 23-01-2022 มีอยู่ทั้งหมดคือ 9,634 คน
FACULTY NAME TOTAL
ศิลปศาสตร์1,745
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม260
วิศวกรรมศาสตร์1,537
บริหารธุรกิจ2,692
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์1,783
อุตสาหกรรมสิ่งทอ114
วิทยาลัยนานาชาติ28
ระบบคลังหน่วยกิต50

**ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย แบบ Realtime ซึ่งข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด หากต้องการนำข้อมูลไปใช้กรุณากด F5 เพื่อ refresh ข้อมูล