ประกาศรายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คลิกดูรายชื่อ

*หมายเหตุ*
– รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับ และว่าที่ร้อยตรี อยู่ท้ายของคณะ
(ยกเว้นว่าที่ร้อยตรีที่ได้รับเกียรตินิยมรายชื่ออยู่ท้ายของเกียรตินิยมของคณะ)
– บัณฑิตที่มีหนี้ค้างชำระจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร