ข่าวสารประชาสัมพันธ์ระบบรับสมัครศึกษาต่อ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

ประกาศยกเลิกกำหนดการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบรับตรง ปวช./ปวส. ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563