ขอแจ้งกำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสอน
และการวัดผลสำหรับอุดมศึกษายุคใหม่

วันที่ 4-5 กันยายน 2562

ณ โรงแรมแคนทารี 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รถออกหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 กันยายน 2536 เวลา 6.30 น.

ไฟล์หลักสูตรประกอบโครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.