ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          ขอแจ้งกำหนดการสำหรับคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

          1. คณะกรรมการที่ทำการยืมชุดขาวปกติกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ ขอให้นำชุดมาคืนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำหรับท่านที่ไม่สามารถมาคืนชุดในวันและสถานที่ดังกล่าว ให้นำไปคืนได้ที่ ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (ร้านปิดทุกวันจันทร์) ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ทำการส่งคืนชุดล่าช้า ทางร้านจะดำเนินการคิดค่าใช้จ่ายกับท่าน

          2. คณะกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานได้ที่กองคลัง ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published.