ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.  ณ บริเวณโถงด้านล่าง ฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มาคืนชุดครุยเตรียมใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากทางร้านเพื่อขอรับเงินประกันคืน

หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาคืนชุดในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้นำไปคืนได้ที่ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป (ร้านปิดทุกวันจันทร์) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 0 2211 4133

Leave a Reply

Your email address will not be published.