ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

                   ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้อนุญาตให้ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ เป็นผู้ให้บริการตัดเย็บชุดครุยสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจากมีการใช้วัสดุในการตัดเย็บชุดครุยที่มีคุณสมบัติ และสีตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ในการนี้ สวท. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ให้มาทำการวัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดครุย ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ บริเวณโถงด้านล่างอาคารหอประชุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ อาคาร 7 (หน้าสำนักงานคณะบริหารธุรกิจ) โดยขอให้จัดเตรียมค่าใช้จ่าย ดังนี้

  1. ค่าชุดครุย             750                     บาท
  2. ค่าชุดราชปะแตนพร้อมกระดุม แผงคอ สำหรับบัณฑิตชาย หรือบัณฑิตที่รับราชการ

ราคาเช่า                             700                     บาท

ราคาเช่า (งานใหม่)               1,000                     บาท

ราคาเช่าตัด                        1,500                     บาท

เงินประกันชุด                      1,000                     บาท

ราคาตัด                            2,300                     บาท

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์อนุญาตให้เฉพาะบัณฑิตที่ตัดเย็บชุดครุยจากร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ เท่านั้น ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ชุดครุยของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมิใช่ชุดจากร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ บัณฑิตจะต้องทำการเสียค่าใช้จ่ายในการตัดเย็บชุดครุยใหม่ทันที

Like
6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *