ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดที่ร้านฯ ท่าพระจันทร์)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะที่มาตัดชุดที่หน้าร้าน ท่าพระจันทร์)

รหัสดังต่อไปนี้ สามารถรับชุดได้แล้วที่ร้าน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป

บัณฑิตหญิง รหัสตั้งแต่ RLT 1 ถึง RLT 380

บัณฑิตหญิง รหัสตั้งแต่ RMT 1 ถึง RLT 170

ขอให้ผู้ที่มารับชุดครุยเตรียมใบจองชุดที่ได้รับจากทางร้านพร้อมเงินประกันชุดมาพร้อมกันในวันรับชุด

Leave a Reply

Your email address will not be published.