ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           ขอแจ้งกำหนดการสำหรับคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้           1. คณะกรรมการที่ทำการยืมชุดขาวปกติกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ ขอให้นำชุดมาคืนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำหรับท่านที่ไม่สามารถมาคืนชุดในวันและสถานที่ดังกล่าว

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1438">Read more

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.  ณ บริเวณโถงด้านล่าง ฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มาคืนชุดครุยเตรียมใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากทางร้านเพื่อขอรับเงินประกันคืน หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาคืนชุดในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้นำไปคืนได้ที่ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1426">Read more

ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดที่ร้านฯ ท่าพระจันทร์)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะที่มาตัดชุดที่หน้าร้าน ท่าพระจันทร์) รหัสดังต่อไปนี้ สามารถรับชุดได้แล้วที่ร้าน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป บัณฑิตหญิง รหัสตั้งแต่ RLT 1 ถึง RLT 380 บัณฑิตหญิง รหัสตั้งแต่ RMT

Read more

ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (ตัดชุดที่มหาวิทยาลัยฯ)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ที่ทำการตัดเย็บชุดครุยไว้กับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์  ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ บริเวณโถงด้านล่าง ฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5

ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (ตัดชุดที่มหาวิทยาลัยฯ)" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1166">Read more

ประกาศ เรื่องขอขยายระยะเวลาเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมเป็นอาจารย์กำกับแถว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 รอบเช้า นั้น ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอขยายระยะเวลาเชิญชวนอาจารย์เข้าร่วมเป็นอาจารย์กำกับแถว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Read more

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้วัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดครุย

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ยังไม่ได้วัดตัวเพื่อตัดเย็บชุดครุย สามารถมาติดต่อรับบริการได้ ณ ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ ได้ตั้งแต่วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2221 4133  หรือ www.facebook.com/TheExcellences/

Read more

ประกาศรายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คลิกดูรายชื่อ *หมายเหตุ* – รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับ และว่าที่ร้อยตรี อยู่ท้ายของคณะ (ยกเว้นว่าที่ร้อยตรีที่ได้รับเกียรตินิยมรายชื่ออยู่ท้ายของเกียรตินิยมของคณะ) – บัณฑิตที่มีหนี้ค้างชำระจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Read more