มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ได้รับผลกระทบ

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID 19 แนวทางการช่วยเหลือนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประกาศ ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 คลิก เพื่ออ่านรายละเอียด มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19) ประกาศ ณ

Read more

ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน

ประชาสัมพันธ์การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาหลักสูตร เทียบโอนรายวิชา วันที่ 7 มีนาคม 2563 รอบเช้า คณะบริหารธุรกิจ 7.30 – 8.45 น. ลงทะเบียน/ฝากสัมภาระ 8.45 น. ขึ้นห้องสอบ 9.30 – 11.30 น. สอบ รอบบ่าย

Read more

แจ้งกำหนดการจัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดโครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2562 (จากเดิมโรงแรมเซ็นทารา ซันไรซ่า เรสซิเดนซ์ แอนด์ สวีท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี) เปลี่ยนแปลงเป็น โรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ จังหวัดชลบุรี กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ดาวน์โหลดรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 1. ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมปลั๊กพ่วงไปด้วย

Read more

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

แจ้งผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่มีรายชื่อดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อ ยื่นเอกสาร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ***หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1485">Read more

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           ขอแจ้งกำหนดการสำหรับคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ดังนี้           1. คณะกรรมการที่ทำการยืมชุดขาวปกติกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ ขอให้นำชุดมาคืนที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำหรับท่านที่ไม่สามารถมาคืนชุดในวันและสถานที่ดังกล่าว

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1438">Read more

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.00 น.  ณ บริเวณโถงด้านล่าง ฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มาคืนชุดครุยเตรียมใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากทางร้านเพื่อขอรับเงินประกันคืน หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมาคืนชุดในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ให้นำไปคืนได้ที่ร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์

ขอแจ้งกำหนดการคืนชุดขาวปกติสำหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตที่รับราชการ ที่ทำการเช่ายืมชุดกับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์ ท่าพระจันทร์" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1426">Read more

ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะบัณฑิตที่ตัดชุดที่ร้านฯ ท่าพระจันทร์)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (เฉพาะที่มาตัดชุดที่หน้าร้าน ท่าพระจันทร์) รหัสดังต่อไปนี้ สามารถรับชุดได้แล้วที่ร้าน ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. 2562 เป็นต้นไป บัณฑิตหญิง รหัสตั้งแต่ RLT 1 ถึง RLT 380 บัณฑิตหญิง รหัสตั้งแต่ RMT

Read more

โครงการการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี

กำหนดการโครงการพัฒนาหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 แผนที่ โรงแรมเคปราชา ชลบุรี รายชื่อผู้ร่วมเดินทางรถบัส คันที่ 1 รายชื่อผู้ร่วมเดินทางรถบัส คันที่ 2 เอกสารประกอบการบรรยาย ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร หลักสูตรครบรอบการปรับปรุง แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ที่เน้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โดย รศ. เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร และ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ อุดมศึกษาไทย

Read more

ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (ตัดชุดที่มหาวิทยาลัยฯ)

ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 ที่ทำการตัดเย็บชุดครุยไว้กับทางร้านครุยเอ็กเซลเล็นซ์  ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ บริเวณโถงด้านล่าง ฝั่ง L อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5

ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 (ตัดชุดที่มหาวิทยาลัยฯ)" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1166">Read more

แบบฟอร์มใบแนบค่าสอนเกินภาระงานสอน

แบบฟอร์มใบแนบค่าสอนเกินภาระงานสอน คำอธิบายการคำนวนค่าสอนเกินภาระงาน ตัวอย่างการคำนวนค่าสอนเกินภาระงาน

แบบฟอร์มใบแนบค่าสอนเกินภาระงานสอน" href="http://www.ascar.rmutk.ac.th/system/?p=1150">Read more