ระบบผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาฯ แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2564

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าพิมพ์ใบชำระเงิน

รหัสนักศึกษา :
รหัสบัตรประชาชนนักศึกษา :


** นักศึกษาใหม่ รับเข้าปีการศึกษา 2564 สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษาได้ ที่นี่